Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Novinky/Kariéra > Často kladené otázky - FAQ

Často kladené otázky - FAQ

Dobrý den čtenářům. Pozměnili jsme již před delší dobou obsah FAQ. Před otázky typu „které státy obsluhujete“ a podobně, jsme vložili stručné vysvětlení nejběžnějších zkratek, užívaných v námořní a letecké dopravě. Všechny dotazy, které jakkoliv souvisí s mezinárodní dopravou zboží Vám rádi zodpovíme. Prosíme, klikněte na „napište nám“ nebo úplně jednoduše - zavolejte.
Napište nám

Těšíme se na Váš zájem.

 

sklad1.jpg

 

ADR
viz níže, DGR
Akreditiv, L/C (Letter of Credit)
Akreditiv, někdy zkráceně jen L/C: peněžní ústav příjemce garantuje platbu prodávajícímu. Za předpokladu, že prodávající splní své povinnosti sjednané v kupní smlouvě.
AWB (Air-Waybill, letecký nákladní list)
Letecký nákladní list je písemný doklad o uzavření dohody v letecké nákladní dopravě. Slouží m.j. také jako podklad pro proclení, vyúčtování dopravného atd...Každý letecký nákladní list obsahuje instrukce pro další dodání zboží.
BAF, B.A.F. (Bunker adjustment factor)
Přirážka k námořnému zohledňující výkyvy cen pohonných hmot.
B/L (Bill of Lading, též Konosament)
B/L neboli konosament je důležitý přepravní dokument v námořní dopravě, vykazující transport z místa odeslání do místa určení. Potvrzuje převzetí zboží k dopravě, za stanovených podmínek. Vydání zboží oprávněnému v přístavu určení proběhne pouze po předložení originálu B/L. V určitých případech lze vystavit také Express B/L, kdy se příjemce prokáže pouze faxovou kopií tohoto dokumentu. Konosament má charakter cenného papíru.
Break Bulk, BB
Zboží, volně ložené v nákladním prostoru (nákladní lodi). Protiklad k paletizované či celokontejnerové zásilce.
Cargo
Cargo znamená zboží. Vše co se dá dopravovat kamionem po silnici, po želenici, letecky, po moři .....
Charter
Chartrem nazýváme pronajatý prostor na nákladní lodi, čí pronajaté dopravní letadlo.
CAF, C.A.F. (Currency adjustment factor)
Přirážka k námořnému zohlednňující výkyvy kursů měn.
C.F.S. (Container freight station)
Sklad či terminál pro nakládku / vykládku sběrných kontejnerů.
CMR (neboli Convention relative au Contrat de transport international de marchandises par route)
Dohoda o mezinárodní silniční přepravě zboží.
C.O.D. (Cash on Delivery)
Platba dobírkou.
Container 20‘ (dvacetistopý kontejner)
Průměrné vnější rozměry v metrech: délka = 6,058; šířka = 2,438; výška = 2,591. Průměrné vnitřní rozměry: d = 5,930; š = 2,330; v = 2,380. Objem 33cbm, nosnost až 29 tun. Pozor, rozměry a nosnosti se mohou mírně lišit.
Container 40‘ (40 stop)
Vnější rozměry v metrech: délka = 12,192; šířka = 2,438; výška 2,591
Vnitřní rozměry: d = 12,070; š = 2,330; v = 2,380. Objem 67cbm. Pozor - rozměry a nosnosti se mohou mírně lišit.
Consignee
Consignee je osoba, která má podle námořního nákladího listu (B/L - viz výše) obdržet zboží, příjemce.
Consolidated Seafright, Airfreight
Námořní / letecká sběrná zásilka.
C.Y. (Container Yard)
Na toto místo jsou dodány naložené kontejnery k lodění či k další následné dopravě.
C/S (Congestion surcharge)
Přiřážka za čekání plavidla v přístavu.
C.S.C. (Container service charge)
Podobně jako THC (viz níže) výlohy za překlad kontejnerů z lodi na nábřeží (a opačně) v evropských přístavech.
DAKOSY (zkratka za DAten-KOmmunikations-SYstem)
V Hamburgu používaný systém pro komunikaci mezi spedicí, rejdařem, překladištními podniky, atd .....
Detention
Poplatek za pronájem kontejneru, pokud tento nevrátíte včas (po vykládce) rejdaři na sjednané depo.
Demurrage
Poplatek demmurage platíte, pokud překročíte rejdařem stanovenou lhůtu pro odebrání importního kontejneru z přístavu. Tento poplatek progresivně narůstá s přibývajícím počtem dnů, po které není kontejner vyzvednut. Oba poplatky, detention i demmurage mohou účtovat rejdaři až se 12-ti měsíčním zpožděním, což někdy způsobuje potíže mezi příkazcem a speditérem.
DGR (Dangerous Goods Regulations), u nás používanější ADR
Ujednání k dopravě nebezpečného zboží.
E.T.A. (Estimated time of arrival)
Očekávaný čas připlutí lodi.
E.T.D. (Estimated time of departure)
Očekávaný čas odplutí lodi.
FCL (Full Container Load)
Celokontejnerová zásilka (20‘ , 40‘ , flat rack, či jiný typ kontejneru).
FCL/FCL
Kontejnerový servis z domu do domu.
FCL/LCL
Zboží v kontejneru, více jednotlivých zásilek od jednoho odesilatele pro více příjemců.
FCR (Forwarding Agents Certificate of Receipt, spediční potvrzení)
Speditér na vyžádání potvrzuje příkazci potvrzení, že převzal zásilku k neodvolatelnému dodání určenému příjemci.
FEU (Fourty feet equivalent unit)
Méně používané vyjádření jednotky o velikosti 40' stopého kontejneru.
FIO (Free In and Out)
Nakládka této námořní zásilky na loď jde k tíži objednatele a vykládka zboží v místě určení jde k tíži příjemce.
FCL (Full Truck Load)
Celokamionová zásilka.
HAWB (House Air-Waybill)
U sběrných leteckých zásilek vystavuje speditér HAWB ke každé jednotlivé zásilce.
IMO (International Maritime Organization)
Mezinárodní organizace v námořní dopravě pro zvýšení bezpečnosti a zamezení znečišťování světových moří.
Incoterms
Účelem Incotermsu je sjednotit výklad dodacích podmínek v zahraničním obchodě. Dodací podmínky dle aktuálního znění Incoterms zveřejníme na našich WWW.
Konosament (B/L = námořní nákladní list)
Viz výše, B/L.
L/C
Letter of Credit, akreditiv, viz výše.
LCL (Less than Container Load)
Kusové či sběrné zásilky přepravované v jednom (sběrném) kontejneru.
LCL/LCL
Dílčí (sběrné) zásilky, které jsou v stanici odesílací zabaleny do jednoho kontejneru a v přístavu určení opět vyloženy a rozděleny pro jednostlivé příjemce.
LCL/FCL
Kontejnerová zásilka od více odesilatelů určená jedinému příjemci.
Liner Terms
Liner Terms jsou podmínky, na jejichž základě linioví rejdaři přepravují zboží (uvedeny na rubu konosamentu).
LTL (Less than Full Truck Load)
Kusové (či sběrné) zásilky přepravované v jednom kamionu.
MAWB (Master Air-Waybill)
Je to Air-Waybill vystavovaný pro sběrné zásilky čili „sběrný letecký nákladní list“ od speditéra ke speditérovi (např. pro konsolidaci).
Multimodal Transport čili Kombinovaná doprava
Při tomto způsobu dopravy zboží jsou použity minimálně dva druhy dopravy, například kamion a železnice.
Notify
Přesná adresa (a telefonní , faxové spojení) dodatečně uváděná na námořním nákladním listě. Značí osobu, která má být vyrozuměna o příchodu zásilky.
NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier)
Speditér, který vystupuje jakožto konsolidátor, přičemž nevlastní žádný lodní prostor.
P.O.L. (Port of loading)
Přístav odesílací.
P.O.D. (Port of discharge)
Přístav určení.
RORO (RoRo, čili Roll On, Roll Off)
Systém umožňující nakládku (a vykládku) zboží na palubu lodi přes rampy pomocí pojízdných prostředků.
TEU (zkratka za Twenty foot equivalent unit)
Jednotka odpovídající velikosti 20' stopého kontejneru.
THC, T.H.C. (Terminal handling charge)
Výlohy za překlad kontejneru v přístavu. Obvykle účtováno shodně pro 20‘ nebo 40‘ kont.
Transhipment (překlad)
Není-li přístav určení najížděn rejdařem přímo, uskuteční se transshipment ve sjednaném přístavu a zboží pokačuje dále na jiném plavidle.
T/T (Transit time)
Předpokládaná doba dopravy (přístav – přístav).
UN Number
4-místné číslo popisující složku nebezpečného zboží, tak jak ji definovala organizace United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods.
Waršavská dohoda
Základní mezinárodní dohoda, upravující pravidla letecké dopravy, podepsána 12. října 1929.
W/M (Weight or Measurement) často také německé M/G čili Mass oder Gewicht
Český ekvivalent míra / váha není mimo branži až tak známý, zkratka není. Námořné u zásilky bude účtováné za objem nebo váhu. Vždy ale podle toho, která hodnota je větší (tuny / m3). Pozor na přepočet míra / váha u letecké dopravy, kde je pro měřící zásilky ustanovem přepočet 1 cbm = 167 kg. Jednoduše zjistíte váhu, za kterou bude letecký dopravce účtovat takto: Délka x šířka x výška zásilky v centimetrech děleno koeficientem 6000.
 

Tak a tady jsou ty otázky s velkým Ó

1) Které země obsluhujete?

 • V oblasti kamionových přeprav - všechny země Evropy. Mezi země nejčastěji najížděné země ptaří: Německo, Benelux, Švýcarsko, Itálie, Švédsko, Norsko, Slovensko.
 • V oblasti zámořských přeprav (celokontejnerové a kusové zásilky) všechny běžně dostupné přístavy, včetně servisu FOB přístav. Mezi nejčastěji najížděné destinace patří: Severní a jižní Amerika, Dálný Východ, Austrálie.
2) Je možno zajistit pojištění zásilky?
 • Pojištění zásilky zajišťujeme dle individuálních požadavků zákazníka, tarifní sazbu pro zásilku do konkrétní lokality Vám rádi sdělíme. U zámořských přeprav prosíme zákazníka, aby neušetřil na pojištění. Poptejte klidně i jinde a zařiďte si pojištění sami. My to pro Vás ale samozřejmě také rádi uděláme:
 • Sjednáváme pojištění a certifikáty vystavujeme v sídle naší firmy.
 • Výše pojistného je závislá na povaze zboží, destinaci a ceně dopravy.
3) Zajišťujete přepravu kusových zásilek?
 • No jasně, že ano!
 • Přepravu kusových zásilek v rámci evropských zemí řešíme individuálně, nejčastěji tzv. dokládkou, pouze výjimečně v rámci přímých sběrných linek.
 • Kusové zásilky do zámoří, LCL zajišťujeme ve spolupráci se smluvními partnery. Pro tyto zásilky většinou vysatvujeme B/L v sídle naší firmy.
4) Zajišťujete celní služby?
 • Jako samostatnou činnost ne. Pouze jako součást přepravy ve vývozu či dovozu, vlastní oddělení celní deklarace Selectra spol. s r.o. uzavřela v roce 2004.
 • Celní služby v exportu i v importu zajistíme externě, a to ve všech regionech v České republice.
5) Je možno zjistit, kde se nachází zásilka?
 • Ano, všechny naše kamiony používají GPS systém, zákazníkům nabízíme možnost sledování zásilky přes www rozhraní. Přístup je jednoduchý, ale většinou vítězí varianta "telefon".
6) Je možno urychlit zasílání B/L u zámořských přeprav?
 • Vzhledem k tomu, že máme oprávnění vystavovat B/L v sídle naší firmy, lze B/L vystavit v den lodění a promptně ho odeslat zákazníkovi. Zkrátí se tím jednak doba zaslání B/L, jednak se ušetří kurýrní výlohy za zasílání dokumentů z přístavu.
 • Pokud se vystavuje B/L v jiném místě, odesíláme kurýrem.
7) Jaké jsou základní typy a rozměry kontejnerů?
 • 20´ctr standard
  vnitřní rozměry : v. 2 350 x š. 2 330 x d. 5 867 mm
  ložný objem : 30 cbm
  cca 11 europalet v 1 vrstvě
  vlastní hmotnost : asi 2,5 t;
 • 40´ctr standard
  vnitřní rozměry : v. 2 350 x š. 2 330 x d. 11 998 mm
  ložný objem : 60-70 cbm
  cca 23 europalet v 1 vrstvě
  vlastní hmotnost : 3,5 až 4 t.
8) Mám zadat zakázku Vám nebo jiné spedici?
 • Zadejte jí prosím nám. Jsme česká firma, zisky, pokud nějaké jsou, nepoplynou například do Německých Drah.
 • Zadejte jí prosím nám. Bude se o Vás starat jeden živý dispečer, nebude to anonymní oddělení, kde Vás přepojí na linku 128, řeknete své zákaznické číslo a hned se Vám budou věnovat. Každý zákazník u nás má svého "anšprechpartnera" ať již objednáte dovoz, vývoz, kusovku nebo celé kamiony.
 • Zadejte jí prosím nám. Budeme se o Vás starat a budeme si Vás vážit. Ne vždycky dokážeme nabídnout nejnižší ceny na trhu. Jsme spíše cenový průměr. Více než na NEJ NEJ cenu klademe důraz na kvalitu. A včasnost dodání.
 • Zadejte jí prosím nám. Posbírali jsme už (od r. 1994) nějaké ty zkušenosti, pár zakázek se povedlo odvézt. Těšíme se na spolupráci!