Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > O firmě > Politika kvality

                                                                                                                 ®

Selectra Logo menší.jpg

 

POLITIKA KVALITY

 

Pro zajištění vhodnosti definovaného kontextu, pro podporu strategického zaměření vyhlášeného deklarací zainteresovaným stranám a vytvoření tak rámce pro stanovování cílů kvality při zachování principu neustálého zlepšování vedoucí ke zvyšování efektivnosti, výkonnosti a konkurenceschopnosti se společnost tímto dokumentem veřejně zavazuje k uplatňování certifikovaného systému managementu kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015, jako integrovaného nástroje svého řízení. Politika kvality podporuje strategické zaměření vedení firmy v následujících oblastech klíčových pro její ekonomickou prosperitu, celkový rozvoj a renomé .

 

1. Zákazníci

1.1. Kvalitními službami budovat dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy se zákazníky s cílem udržet jejich trvalý zájem o služby společnosti.

1.2. Aktivním přístupem k novým i stávajícím zákazníkům zvyšovat svůj podíl na trhu.

1.3. Perspektivu spatřuje vedení společnosti v neustále rostoucí spokojenosti svých zákazníků, které chce dosáhnout:

1.3.1 vysokou spolehlivostí služeb

1.3.2 pružnou reakcí na požadavky svých zákazníků

1.3.3 poradenstvím zákazníkům

1.3.4 zlepšováním komunikace se zákazníky

1.3.5 rozvíjením systému managementu kvality

2. Dodavatelé

2.1. Budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy

 

3. Zaměstnanci

Vedení společnosti se pro splnění Politiky kvality zavazuje vytvářet příznivé podmínky, zabezpečit a poskytovat všechny potřebné zdroje pro:

3.1 odborný růst všech spolupracovníků

3.2 týmovou práci při poskytování služeb zákazníkům

3.3 odpovídající motivaci

4. Technologie a infrastruktura

4.1. aktivně podporovat zavádění nových technologií

4.2. optimalizovat procesy ve společnosti

 

5. Vedení společnosti

Vedení společnosti se zavazuje dodržovat zásady, zlepšovat systém managementu kvality a pro naplnění výše uvedených záměrů toto očekává i od všech svých spolupracovníků:

5.1 vysokou osobní angažovanost, samostatnost a důslednost

5.2 vůli neustále zvyšovat svou kvalifikaci a prohlubování znalostí

5.4 plnit požadavky zákonů a právních předpisů, „Etického kodexu“

5.3 aktivní spolupráci při rozvíjení systému managementu kvality

 

V Děčíně , 05.01.2019

 

Ing. Michal Tupec

Jednatel společnosti Selectra spol. s r.o.